ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-02Z1

202
Producent: ANRO
Znak BHP „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z folii samoprzylepnej