ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-10E

222
Producent: ANRO
Znak ewakuacyjny „Drzwi ewakuacyjne lewe”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0105/2008
- zgodny z normą PN-92/N-01256/09