ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-12P

251
Producent: ANRO
Znak ochrony ppoż. „Palenie tytoniu zabronione”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0106/2008
- zgodny z normą PN-92/N-01256/01