ZNAK KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

226
Producent: ANRO
Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji”.
- format znaku D w rozmiarze 100x300
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0105/2008
- zgodny z normą PN-92/N-01256/02