ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-1EIA

218
Producent: ANRO
Znak elektryczny „Wyłącznik główny”.
- format znaku Q2 w rozmiarze 74x105
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- zgodny z normą PN-88/E-08491