ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-20EIA

220
Producent: ANRO
Znak elektryczny „Główny wyłącznik prądu” .
- format znaku Q2 w rozmiarze 74x105
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- zgodny z normą PN-88/E-08493