ZNAK WYJŚCIE EWAKUACYJNE

228
Producent: ANRO

Znak ewakuacyjny „Wyjście ewakuacyjne”.
- format znaku B w rozmiarze 200x400
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0105/2008
- zgodny z normą PN-92/N-01256/02