ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-2N1

206
Producent: ANRO
Znak BHP „Załóż okulary ochronne”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- zgodny z normą PN-93/N-01256/06