ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-2P

258
Producent: ANRO
Znak ochrony ppoż. „Gaśnica”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0104/2008
- zgodny z normą PN-97/N-01256/06