ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-31P

260
Producent: ANRO
Znak ochrony ppoż.„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.
- format znaku F1 w rozmiarze 150x205
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0106/2008
- zgodny z normą PN-97/N-01256/10