ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-4N1

211
Producent: ANRO
Znak BHP „Stosuj ochronę słuchu”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- zgodny z normą PN-93/N-01256/08