ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-5N1

212
Producent: ANRO
Znak BHP „Chroń drogi oddechowe”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- zgodny z normą PN-93/N-01256/10