ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-7E

241
Producent: ANRO
Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji schodami w dół w lewo”.
- format znaku A w rozmiarze 150x300
- wykonany z folii samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0105/2008
- zgodny z normą PN-92/N-01256/04