ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Z-7Z1

216
Producent: ANRO
Znak BHP „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z folii samoprzylepnej
- zgodny z normą PN-93/N-01256/04